Autobus documentatie Vereniging

Afdeling Oost

De afdeling Oost organiseert haar activiteiten ongeveer 4 à 6 keer per jaar.
Gebouw PrismareNormaal vinden de activiteiten van deze afdeling plaats op de volgende locatie:

Clublokaal TMSC, gebouw "Prismare", Roomweg 167D in Enschede.
Entree € 4,- (= incl. koffie of thee).

De normale tijden zijn van: 13 tot 17 uur.

Contact met de afdeling? Stuur een e-mail
.

De voorzitter van de afdeling Oost is Aad Veltman.
Is te bereiken via e-mail, via adres: Sloetsweg 134, 7556 HT te Hengelo
en telefonisch via 0742420773.


De afdeling heeft de volgende activiteiten gepland:

27 mei:

Foto – dia – praatmiddag (inbrengmiddag).

Zo zal Harry Wind digitale plaatjes uit Europa laten zien, vooral van Arriva.
Gerrit Heutink zal wederom Denemarken vertonen,
Aad Veltman zal een DVD vertonen met nog iets onbekends.
Tenslotte zal Bob Wijnveldt nog wat dia's vertonen, mocht de tijd het toelaten.
  
Mocht de deur van de hoofdingang reeds gesloten zijn, loopt dan de Roomweg in. 
Ga dan het plein op naast de toerit tot de parkeerkelder en loop naar de deur aan de linkerzijde.
Hier kunt u op de bel drukken (TMC), waarna een van ons voor u de deur zal openen.


Inbreng aanmelden via e-mail.

 
30 september:

Historische tramlijnen in de Achterhoek en Twente.

Presentatie door Arjan Ligtenbarg.

 
4 november:

Per Lada door de Baltische Staten.

Presentatie door Jos Mascini.

 
2 december:

Programma volgt.