Autobus documentatie Vereniging

Advertenties

Op deze pagina worden advertenties geplaatst over zaken van derden
(deze vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van de ADV).

wilt u zelf een advertentie hier (laten) plaatsen, neem dan contact op.

PUBLICATIE TWEE PROVINCIEN BUSPARK
 
Van verschillende zijden bereikte ons de vraag of een samenvattende publicatie over het buspark van “De Twee Provincien” zou kunnen worden verzorgd.
Weliswaar is de materie in de Autobuskroniek volledig behandeld, maar dan verdeeld over talloze jaargangen en nummers en op verschillende wijzen gepresenteerd; dat zoek je allemaal niet makkelijk meer na. Bovendien werden maar in beperkte mate foto’s opgenomen.

Probleem is niet dat er niet voldoende stof voor publicatie is, maar wel is of een dergelijk project financieel haalbaar is.
Nadat wij hebben vastgesteld dat de weg via de reguliere uitgeverij niet begaanbaar is hebben wij de mogelijkheid onderzocht van uitgave in eigen beheer.
Gebleken is dat een boek van rond 150 pagina’s  mogelijk is tegen een kostprijs van rond 20 Euro per stuk, mits een oplage van 100 exemplaren gehaald kan worden.

De vraag is nu of diegenen die belangstelling hebben voor een dergelijke publicatie ons dat willen laten weten.
Voor wat betreft de inhoud denke men aan een kort inleidend hoofdstuk, een volledig wagenparkoverzicht, een overzicht van de nummeruitgifte, enkele netkaarten en voorbeelden van plaatsbewijzen, en een ruime keuze uit 500 beschikbare foto’s, veelal in zwart/wit.

Gegadigden kunnen zich melden via hoog6418@kpnmail.nl, via postadres Spiritoso 40 2925 BN Krimpen aan den IJssel (Herman) of
(bij voorkeur niet) telefonisch via 0180 599775.
Wanneer de belangstelling groot genoeg is lijkt dat voldoende om de zaak verder uit te werken.

Herman van ‘t Hoogerhuijs                                                                                                                                
Roel Den Haag