Autobus documentatie Vereniging

Bestuur

Voorzitter              Rob Daale                 stuur e-mail    
Secretaris    Cees Bos       stuur e-mail           Het bestuur is ook algemeen bereikbaar:
Penningmeester    Richard Rood       stuur e-mail   stuur een e-mail.

Voor verenigingszaken en advertenties neemt u contact op met de secretaris.

Voor zaken die betrekking hebben op de Autobuskroniek (adreswijzigingen,
aanmeldingen, proefnummers e.d.) neemt u contact op met de
ledenadministrateur (Nijenrodeweg 64, 3077 ES  ROTTERDAM of e-mail).
Voor overige zaken t.a.v. de Autobuskroniek neemt u contact op met de redactie.

 

Rekeningnr. penningmeester is NL15 INGB 0000 0531 00 (t.n.v. ADV te Zaandam).
Rekeningnr. ledenadministratie is NL37 INGB 0000 1196 34 (t.n.v. ADV-Ledenadministratie te R'dam)  
(t.b.v. contributies, donaties & verkopen van de "Winkel" (m.u.v. Dienstregelingen en van derden))
( u dient ingelogd te zijn om
bestand te kunnen openen)
 
Voor berichten t.a.v. het verenigingsnieuws;
stuur een e-mail.

 

Berichten voor de agenda;
stuur een e-mail.


 

Meer informatie over de ledenadministratie,
klik hier.

agendapunten_melden