Autobus documentatie Vereniging

Lid of lid worden...

Wilt u lid worden van de ADV dan vindt u hier de benodigde informatie.
Ook als u al lid bent, vindt u hier informatie over de contributies en over contactgegevens.

Contactgegevens van de ledenadministratie:

Ledenadministrateur  Martijn Berendsen  Franz Leharlaan 2102 GH HEEMSTEDE       e-mail

De bankrekening van de ledenadministratie is NL37 INGB 0000 1196 34
(t.n.v. ADV-Ledenadministratie te Rotterdam)

Voor 2022 gelden de volgende contributiebedragen:aanvragen_inloggegevens

bedragen gelden als u lid wordt voor een kalenderjaar

Leden (geen bedrijven)      € 38,50
Juniorleden (t/m 25 jaar)      € 24,50
Leden in het buitenland      € 48,50
Juniorleden in het buitenland      € 28,00
Begunstigers/Donateurs      tenminste € 68,00

 

 

 


Begunstigers/Donateurs zijn rechtspersonen zoals bedrijven en instellingen.


Leden worden verzocht zelf de contributie over te maken.
Men wordt verzocht dit te doen in het begin van het kalenderjaar.

* ! leden die een papieren betalingsverzoek (willen) ontvangen betalen € 5,- meer.


Hoe wordt u lid van de ADV?

Als gewoon lid, maakt u € 38,50 over op rekening NL37 INGB 0000 1196 34, t.n.v. ADV-Ledenadministratie te Rotterdam, o.v.v. nieuw lid 2022.
Tevens stuurt u een e-mail aan de ledenadministratie, door op de afbeelding "lid worden? klik dan hier..." te klikken.
U vult dan de in de e-mail gevraagde gegevens in en verstuurt deze.
Wordt er geen nieuwe e-mail geopend, neem dan contact op via het contactformulier.

Nadat de ledenadministratie de e-mail heeft gekregen, wordt u een ontvangstbevestiging gestuurd.
Na ontvangst van de contributie op de bankrekening zult u worden ingeschreven als lid van de ADV.
U krijgt dan de inloggegevens voor het besloten gedeelte van deze website en (eventueel) krijgt u de reeds verschenen nummers van de Autobuskroniek van het lopende verenigingsjaar toegezonden.

U kunt op 2 manieren lid worden:

1)
Per kalenderjaar, waarbij u het volledige contributiebedrag overmaakt en daarbij de reeds verschenen nummers van de Autobuskroniek toegezonden krijgt.
2)
Lid per datum van aanmelding.
Dan betaalt u een gedeelte van de jaarcontributie en krijgt u de nummers van de Autobuskroniek toegezonden, die vanaf dat moment zullen verschijnen. (* het verschuldigde bedrag krijgt u door.)

* Voor juniorleden en leden in het buitenland gelden dezelfde regels als voor gewone leden, alleen het contributiebedrag is dan anders.
* Voor begunstigers/donateurs, gelden ook dezelfde regels als voor gewone leden, alleen kunnen deze (op verzoek) 2 exemplaren van de Autobuskroniek
* per uitgaven toegezonden krijgen.