Autobus documentatie Vereniging

Plaatsbewijzen & Tarieven

plaatsbewijzen

 

GeschiedenisCollectieActiviteiten
 

Geschiedenis.

BBAZolang als er autobussen rijden worden er vervoerbewijzen uitgegeven.
Deze kaartjes zijn van het begin af aandoor veel mensen bewaard en door sommigen verzameld.

Toen de A.D.V. werd opgericht waren er nog geen diensten, wel waren er al plannen om een documentatie
op te bouwen van alles wat met
autobussen te maken heeft.

In de Autobuskroniek van augustus 1963 (Autobuskroniek 1963-8) is bij de mededelingen te lezen dat het                                                      
bestuur overweegt een tweetal diensten in het leven te roepen, te weten :
Dienstregelingen en Plaatsbewijzen van autobusondernemingen.

Buurtbus_enkele_reis
HarminniDe eerste beheerder van de dienst Plaatsbewijzen was Dick van Beek.
Dick heeft de collectie opgezet en enige jaren beheerd.

Na de eerste beheerder is de dienst enige jaren niet actief geweest en was de
collectie ondergebracht bij Jan Willemse (Jan is nu nog actief voor de dienst Buitenland).


In 1981 heeft Bert Welbergen het beheer op zich genomen.VALK_kort_traject
Bert heeft de gehele collectie uitgesorteerd in een stam-collectie, een tweede collectie en een
ruil/verkoopvoorraad.
De collectie was destijds opgeborgen in een enveloppensysteem, per bedrijf en per provincie gerangschikt.


Vanaf 1992 is de huidige beheerder (Nico Grootenboer) actief met deze dienst.
Dit was tegelijkertijd met het verzoek van het bestuur om de collectie van de dienst meer zichtbaar en toegan-
kelijker te maken.
In de loop der jaren is dit ook gerealiseerd.


Collectie.

WestnederlandDe collectie is onderverdeeld in drie onderdelen:

Marijnissen1. De collectie plaatsbewijzen,
onderverdeeld in een stamcollectie en een tweede collectie.


2. De collectie tarieffolders en tariefgegevens.
 
3. De documentatie betreffende kaartautomaten en ticketequipement.

De stamcollectie plaatsbewijzen is opgeborgen in showtassen in ringbanden, per bedrijf en
provincie gerangschikt.
De collectie geeft een representatief beeld van wat er in de loop der jaren aan (bus)kaartjes is geweest.
Van de allereerste buskaartjes tot en met de laatste strippenkaart, alles is in de collectie vertegenwoordigd.


WSMOok wat betreft tarieffolders etc. is van ieder bedrijf wel wat te vinden.

Hoewel  er inmiddels een vrij grote collectie is opgebouwd ontbreekt er toch nog wel het e.e.a.
Iedereen die nog over kaartjes, folders, etc. beschikt, die mogelijk een aanvulling voor de verenigings-
collectie kunnen zijn, wordt verzocht dit te melden bij de beheerder.

Alles is welkom.
Mulder
Dus historische kaartjes/folders, maar ook recent materiaal.
Waarbij men moet denken aan de talloze speciale kaartjes voor winkelbus, nachtbus, evenementen, etc.


Activiteiten.

De dienst plaatsbewijzen kan aanwezig zijn op de jaarlijkse verkoopdagen.
(zie agenda voor precieze data).
Hier kunnen belangstellenden overtollige plaatsbewijzen en folders aanschaffen.

Syntus_City_Ticket_ZutphenMaar natuurlijk kunt u op deze dagen uw eigen kaartjes inleveren.

Ook is het mogelijk de dienst te bezoeken en de collectie te raadplegen.
Hiertoe dient u een afspraak te maken met de beheerder.

Voor vragen over kaartjes of tarieven kunt u een beroep doen op de dienst.
Dit geldt ook indien u illustratiemateriaal nodig heeft, b.v. voor een artikel of boek.